vrijdag 8 juni 2007

Digital Marketing Event


Ik was dinsdag en woensdag hele dag op het Digitale Marketing Event (DME) en was erg verrast over de interessante sprekers die daar aanwezig waren. Heb onder tropische omstandigheden veel sessies bijgewoond maar dat maakte het niet minder boeiend. Hieronder het eerste verslag van een drietal sprekers:

Eerste spreker die ik heb gezien was Egbert Jan van Bel. Hij is de auteur van het binnenkort te verschijnen boek Kloteklanten.
Egebert Jan heeft grootschalig onderzoek gedaan naar de verhoudingen (goed en slecht) tussen bedrijven en hun klanten. Het onderzoek vond plaats onder 5.500 consumenten en veldonderzoek naar duizenden ervaringen.
Hij ziet een veschuiving van CRM naar CMR: Customer Managed Relations. Oftewel de klant moet aan het roer staan. Betrek hem erbij (co creation) en zorg dat je je klanten kent. Geef je klanten aandacht en stel je open. Klinkt misschien allemaal als een open deur, maar gebeurt blijkbaar nog erg weinig in de praktijk. In zijn boek zal uiteraard dieper op de uitkomsten uit de praktijk worden ingegaan.

Serge Femenko – Novotex
novocortex b.v. is een bureau voor interactieve marketingen. Zij creëren dus interactieve reclamecampagnes (o.a. voor de Rabobank).
Serge ziet voor de marketing van morgen vooral een rol weggelegd voor UGC, Social networks, SMS en Blogs en co-creation. Als voorbeld noemde hij Lego Factory

Hier kan de consument zijn eigen pakket samenstellen en afnemen. Mocht blijken dat dit pakket succesvol is dan zal Lego dit ook zelf in productie gaan nemen en voor iedereen beschikbar stellen. Hiermee luistert Lego dus hel duidelijk naar de wensen van de klant en betrekt hem bij het productie proces. Mooie case.
Ander voorbeeld van het betrekken van consumenten bij je merk is de OMO Buitenspeelbond

Inspelend op de obesitas discussie wil OMO het buitenspelen stimuleren met allerlei spelletjes die gespeeld kunnen worden. Uiteraard worden kinderen opgeroepen zelf spelletjes te bedenken en zelf cubjes op te richten. De OMO Buitenspeelbond heeft inmiddels meer dan 200.000 leden! Een groot succes dus.

De vraag rijst dan waarom consumenten zo graag illen meedoen en content maken? Serge gaf daarvoor een 5 tal redenen aan:
1. status
2. betrokken bij het merk
3. invloed kunnen uitoefenen op het merk/product
4. winnen van geld of prijzen
5. gewoon leuk

Hoe kan je dat als adverteren dan het beste faciliteren:
1. geef een duideijke opdracht
2. geef ze een platform en gereedschappen om het laagdremmelig te houden
3. mooie prijzen
4. opdachten in woorden zijn laagdremelliger dan beelden (foto’s, video’s)
Om in inschatting te krijgen van het eventuele succes gaat hij er van uit dat circa 10% van de bereikten mee zal kijken en 1% daadwerkelijk inzendt/meedoet

Heel insprirerend was de sesie van Erwin Blom. Blom is hoofd van de afdeling Digitaal van de VPRO en als zodanig verantwoordelijk voor nieuwe media bij de VPRO. VPRO is erg actief op dit vlak met de prachtige muzieksite 3voor 12, 4 digitale themakanalen, VPRO op je mobiel en veel sites en blogs.
Ook Erwin brak ook een lans om het publiek centraal te stellen. Deel je kennis en maak gebruik van de deskundigheid van het grote publiek. Hij gaf tal van voorbeelden van UGC-sites waar de consument zijn eigen dingen creeert en deze deelt met anderen.

Hij noemde een groot aantal sites die de consument helpen dit alles te creeren. Ik noem er een paar interessante:
Surveymonkey: stel je eigen onderzoek samen
Mindmeister: coolectief problemen oplossen
Wetpaint: software voor wiki’s
Del.icio.us: favorieten samenstellen
Netvibes : persoonlijke startpagina maken
Google reader: jouw favouriete feeds gecentraliseerd

Blom is nog het meest enthousiast over zogenaamde Mashups een van de snelst groeiende Web2.0-fenomenen op dit moment. Mashups zijn innovatieve websites die twee of meer bestaande, externe databronnen op het internet combineren, met als resultaat nieuwe informatie. Paar voorbeelden daarvan:

Buurtlink : koppelt bijvoorbeeld Flickr, Marktplaats, Funda, Google Maps etc aan elkaar op basis van je postcode
Misdaad.nl : geeft een overzicht van de misdaden die onlangs in je buurt zijn gepleegd
Hypemachine: Portal voor alles m.b.t. tot muziek.
De consument gaat dus steeds meer zelf zijn informatie behoefte samenstellen. Moraal van het verhaal voor adverteerders: Faciliteer, Modereer en Communiceer!
De presentatie van Erwin is hier terug te vinden.
Tot zover de eerste drie sprekers. Meer verslagen zullen volgen de komende dagen.

Geen opmerkingen: