woensdag 7 april 2010

Zaterdag 10 april Wereldmijnendag: Landmijnen ruimen op de Dam

Als betrokken vrijwilliger wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende.

Zaterdag 10 april is het Wereldmijnendag. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de ernorme landmijnen-problematiek. Wereldwijd liggen er circa 100 miljoen landmijnen verspreid die voor heel veel mensen elke dag weer levensbedreigend zijn. Er is veel geld nodig voor het opruimen ervan.

Om Wereldmijnendag onder de aandacht te brengen en om zoveel mogelijk geld in te zamelen om onze projecten te ondersteunen, organiseert het Actiefonds Mijnen Ruimen een event op de Dam in Amsterdam.

Midden op de Dam zal een grote bak met zand worden geplaatst waar men zelf kan proberen mijnen op te sporen en onschadelijk te maken. Dit geeft een indruk hoe omzichtig en minitieus echte mijnenruimers in het veld dagelijks te werk moeten gaan.

Ook is er voor iedereen de mogelijkheid om op een speelse manier die zelfde spanning te ervaren. Uiteraard zijn de vrijwillers van AMR ter plekke beschikbaar voor meer informatie.

U kunt ook uw bijdrage leveren door te storten op Giro: 989911
Ter attentie van Actiefonds Mijnen Ruimen

Wat: Wereldmijnendag
Wanneer: Zaterdag 10 april van 10 tot 16 uur
Waar Dam Amsterdam
Kijk voor meer informatie op de site van AMR:
http://www.actiefondsmijnenruimen.nl/

Kijk voor foto’s op:
http://www.flickr.com/photos/actiefondmijnenruimen/

Feiten en cijfers ten aanzien van landmijnen

1. Hoeveel mijnen zijn er?
Ongeveer 100 miljoen zijn gelegd.
Daarnaast zijn nog ca, 160 miljoen in voorraden van allerlei landen.

2. Wat kost een landmijn?
Vanaf € 2,- per stuk.
Opruimen kost ongeveer € 300,- tot € 1.000,-.
Het geven van medische hulp aan iemand die door een landmijn gehandicapt is geraakt kost tussen de € 3.000,- en € 5.000,-

3. Hoeveel slachtoffers maken landmijnen?
Elke maand komen wereldwijd ongeveer 700 kinderen om het leven als gevolg van mijnen. In 2008 waren er 5.200 geregistreerde slachtoffers en zijn zeker een half miljoen mensen gehandicapt zijn geraakt, maar het is zeker er veel meer slachtoffers zijn omdat veel ongelukken niet gerapporteerd worden.
Het aantal geregistreerde slachtoffers is de laatste 5 jaar verminderd, o.a. doordat mijnenvelden en ander achterblijvend oorlogstuig onschadelijk wordt gemaakt.

4. Wat zijn de gevolgen naast de directe slachtoffers?
Hoewel er relatief weinig directe slachtoffers worden geregistreerd, heeft de landmijnen problematiek grote weerslag op de plaatstelijke bevolking als gevolg van:
• dierlijk lijden en kapitaalverlies door omgekomen vee.
• psycho-sociaal lijden
• onmogelijkheid om gevaarlijke gebieden weer in gebruik te nemen
• beslag dat gelegd wordt op de medische capaciteit van een arm land
• idem op de revalidatiecapaciteit
• secundaire effecten: bevolking die gedwongen is in te grote dichtheden bijeen te wonen

5. Wie zijn de slachtoffers ?
Ongeveer 1/3 kind en dat zijn meest jongens. 75% an de slachtoffers zijn burgers

6. Het gaat niet alleen om landmijnen
De ongelukken gebeuren door oorlogstuig dat achterblijft na een conflict, dus landmijnen, bermbommen, clustermunitie (uit clusterbommen), niet-ontplofte munitie, voorraden wapens en munitie.
50% van de ongelukken wordt veroorzaakt door mijnen en 40% door ander explosief oorlogstuig.

7. 2 soorten mijnen
Anti-persoonsmijnen, bedoeld om mensen levenslang te verminken, en
Anti-tankmijnen, bedoeld om tanks en voertuigen op te blazen

8. Hoe lang blijven landmijnen gevaarlijk ?
Tientallen jaren. Nog regelmatig gebeuren er ongelukken met achterblijvend oorlogstuig en landmijnen uit WO I.

9. Brede problematiek
Landmijnen en ander achterblijvend oorlogstuig liggen vaak op economisch belangrijke plaatsen waardoor essentiƫle delen van een land niet gebruikt kunnen worden.
Heel veel aandacht van artsen gaat naar de slachtoffers terwijl er een algemeen tekort aan medisch zorg is.
De permanente angst veroorzaakt veel psycho-somatische klachten.

10. Wie ruimen de mijnen en ander oorlogstuig op?
- goed opgeleide mijnenruim(st)ers, die er hun (soms tijdelijk) beroep van hebben gemaakt
- militairen, maken vaak alleen een strook mijnvrij om veilig van A naar B te kunnen
- amateurs, vaak kinderen, om te spelen en vaak ook om het metaal koper te verkopen. Hierdoor vaak ongelukken.

Wat is Actiefonds Mijnen Ruimen?
Het Actiefonds Mijnen Ruimen - AMR - is een stichting die geld inzamelt waarmee landmijnen en andere oorlogswapens in voormalige oorlogs-gebieden in de Derde Wereld worden opgeruimd. Ook vertellen zij - via de site - over de problemen, die worden veroorzaakt door achterblijvende oorlogswapens.
De stichting, voor 100 procent bemand door vrijwilligers, wil vanuit Nederland meehelpen met het opruimen van oorlogstuig dat na gewapende conflicten is blijven liggen en nog jarenlang dood en verderf zaait. Het AMR financiert nauwkeurig omschreven operaties van professionele nonprofit-organisaties, acties waar over het algemeen moeilijk geld voor te krijgen is. Het gaat bijvoorbeeld om het mijnvrij maken van bruggen, opleiden van lokale deskundigen, aanschaf van materieel, voorlichtingcampagnes enz...
Het AMR heeft in 2009 projecten gefinancierd in Sri Lanka, Nagorno Karabagh en Libanon. In de jaren daarvoor financierde het AMR een deel van de kosten van projecten in Afghanistan, Angola, Cambodja, Laos, Irak en Kosovo.