woensdag 23 mei 2007

Effect banner meer dan alleen clicks

Op de site van Tribal DDB kwam ik onderstaand stuk tegen n.a.v. twee onderzoeken op harvestdigital.com en op arstechnica.com. Beide artikelen stellen nadrukkelijk dat de directe clicks op banners maar een beperkt deel de totale effecten van banner advertising vertegenwoordigen. De indirecte effecten zijn GROTER dan de directe effecten! Onderstaand een en ander héél kort samengevat.

Het artikel in Harvest Digital beschrijft een onderzoek van Nielsen Netratings naar online travel purchasing. De onderzoekers verwachtten dat de meest populaire actie na het zien van een banner zou zijn: klikken! De werkelijkheid bleek anders.
• 26% van de respondenten zei direct te klikken
• 29% zei rechtstreeks naar de site van de adverteerder te gaan door de URL in te typen (zelfs 38% van de ervaren reizigers, die 3x of vaker per jaar een reis boekten)
• 57% zei via een zoekmachine een zoekopdracht te doen, gerelateerd aan de boodschap in de banner (er is dus een sterk verband tussen bannering en zoekwoord advertising)

Conclusie van de auteur: de reactie van veel consumenten op een banner lijkt op de reactie op een poster of tv-commercial. En uiteraard: als een adverteerder alleen naar de CTR van een banner kijkt, dan wordt het effect van zo’n banner zwaar onderschat.

Het artikel op Arstechnica beschrijft een onderzoek waarbij respondenten niet wisten dat ze zouden worden gevraagd naar het effect van banners die werden getoond, maar dachten dat ze vragen zouden krijgen over de inhoud van een specifiek artikel op een website. Wat bleek: de positieve attitude ten opzichte van het in de banner geadverteerde merk steeg lineair (!) met het aantal vertoningen van de banner. Zelfs na 20 vertoningen zette die stijging door. Conclusie van de auteur: ook al reageert een consument niet op een banner, de exposure levert toch een waardevolle bijdrage aan de brand awareness en de positieve attitude ten opzichte van het merk!

Geen opmerkingen: