zondag 20 mei 2007

Adverteerders en Web2.0 volgens McKinsey

Hieronder een samenvatting van het onderzoeksrapport uitgevoerd door McKinsey over hoe bedrijven omgaan met Web 2.0 (januari 2007). Opvallend is dat McKinsey een stijgende populairiteit signaleert, maar dat juist toepassingen als webservices, collective intelligence en peer-to-peer networking (gemeenschappelijke databases om kennis te delen en/of documentsharing) populair zijn.
Toepassingen die gericht zijn op interactie met de consument, zoals wikis, blogs en social networking, scoren in het totaal nog steeds relatief laag. Gelet op de potentie van dergelijke toepasingen ligt daar een belangrijke en interessante rol weggelegd voor mediabureaus/media adviseurs!


Het onderzoek (gratis registratie) werd in januari 2007 uitgevoerd onder 2.847 topmanagers met een C-level positie. Respondenten die deelnamen aan dit onderzoek toonden een brede maar ook voorzichte belangstelling voor deze trend. Men toonde zich tevreden over de internet investeringen tot op heden, maar gaf ook aan dat Web 2.0 technologieën een strategisch karakter hebben en dat men van plan is de investeringen hierin te verhogen.

Meer dan driekwart van de directeuren die deelnamen aan een nieuw McKinsey onderzoek gaf aan dat ze van plan waren om de investeringen in toepassingen voor samenwerking (social networks, blogs, webservices e.d.) te handhaven of te verhogen. Een belangrijk deel van hen vind ook dat ze achteraf gezien eerder op deze ontwikkeling hadden moeten inspelen. In opkomende economieën als India en Latijns Amerika lijken bedrijven sneller te acteren en de voordelen van de nieuwe tools beter (namelijk eerder).
De toenemende populariteit van user-driven online services als MySpace, Wikipedia en YouTube heeft volgens McKinsey de aandacht gevestigd op de grotere verzameling van wat men daar ‘technologische ontwikkelingen die bekend staan als Web 2.0′ noemt.

Investeringen tot nu toe succesvol
Meer dan de helft van de topmanagers geeft aan dat ze tevreden zijn over de resultaten van de investeringen in internettechnologie in de afgelopen vijf jaar. Driekwart geeft aan dat men de investeringen in Web 2.0 oplossingen op hetzelfde niveau houdt of laat toenemen. Een kleine groep van 13% geeft aan dat men teleurgesteld is in eerdere investeringen. Bedrijven die bij de vorige investeringsgolf voorop liepen en snel investeerden zijn meer tevreden dan de late volgers. Over de hele groep respondenten genomen is eenvijfde erg tevreden over de opbrengsten. Analyseer je die groep van erg tevreden managers verder, dan is 46% daarvan early adopters en 44% fast followers.

Gevraagd naar wat wat men had kunnen doen om eerdere internet investeringen effectiever te maken zegt slechts 18% dat men anders zou hebben gehandeld. De meesten respondenten (42%) zouden achteraf meer in de internal capabilities hebben geïnvesteerd, 24% zou vooral sneller investeren. Vrijwel alle bedrijven uit deze laatste groep behoorden tot de categorie fast followers of early adopters, hetgeen het gezichtspunt bevestigd dat snelheid van essentieel belang is bij technologische investeringen.

Frankwatching 19 april 2007 - 00:01
Bron: How businesses are using Web 2.0: A McKinsey Global Survey (McKinsey, april 2007, registratie verplicht)

Geen opmerkingen: