dinsdag 7 augustus 2007

Timing vergroot het effect van je bannercampagne

Onderzoeksbureau MeMo² en high-tech ontwikkelaar Hottraffic (onderdeel van MeMo² maar in Google niet te vinden, ooit van SEA gehoord...?) claimen dat ze het effect van tijd, volgorde en spreiding op online-reclame inzichtelijk kunnen maken. Dit zou het mogelijk maken online campagnes effectiever in te boeken.

MeMo² en Hottraffic ontwikkelen meetpixeltechnologieën die het mogelijk maken reclame contactdata van internetgebruikers te registeren, uit te lezen en te interpreteren. Met deze meetpixels kan sinds kort inzicht worden verkregen in de dynamiek van online reclame-effectiviteit.

In de huidige situatie worden reclame-impressies vaak gelijkmatig verdeeld over een bepaalde periode, of met een piek in het midden van een campagne ingeboekt.
Uit zeven trackingstudies kan voorlopig worden geconcludeerd dat de bovenstaande wijze van inboeken het minst effectief is. Effectiever is het om met hoge reclame-intensiteit te beginnen en dan af te bouwen (Burst ’n drip) om vervolgens weer te intensiveren (Kameel). Deze hoge intensiteit kan bereikt worden door in het begin van een campagne een hogere contactfrequentie te realiseren, of door de inzet van andere formaten en technologieën. Met name de DHTML en Pre-rolls in het begin van campagnes blijken effectief.

De meetpixeltechnologie toont aan dat het variëren van intensiteit moet worden gezien als een extra middel om reclame-effectiviteit te verhogen. Bij mediatactiek moet meer worden nagedacht over de rol die ad management kan spelen bij reclame-effectiviteit. Het realiseren van verschillende intensiteitsniveau’s binnen één campagne heeft tot gevolg dat online uitgevers en exploitanten in de toekomst kleinere, op elkaar volgende, deelcampagnes kunnen verwachten.
Ik denk dat het belangrijk is om hier rekening mee te houden mits het past binnen de campagne doelstellingen uiteraard.

Geen opmerkingen: