donderdag 23 augustus 2007

Gratis Radio-effectonderzoek door RAB


RAB introduceert deze maand RAB RADAR (Radio AD Awareness & Respons). Een onderzoek naar de effectiviteit van radiocommercials binnen een multimedia campagne.
Met behulp van een 0-meting voor de start van de campagne en een 1-meting na afloop krijgen adverteerders inzicht in:
- merk en gedragseffecten, verandert de merkbekendheid,
neemt de koopbereidheid toe?
- de toegevoegde waarde van radio in vergelijking tot die
van de andere ingezette media
- de communicatiekracht van de radiocommercial, likeability,
commercialbeoordeling, boodschapoverdracht, etc.,
deze worden gemeten door post-test vragen in de 1-meting

Doel van het onderzoek is om de komende jaren benchmarks te verzamelen met betrekking tot de effectiviteit van radioreclame. Doordat de vraagstelling grotendeels standaard is kunnen de resultaten van verschillende cases onderling vergeleken worden, zodat er op termijn inzicht komt in verschillen per branche en per soort commercial. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als 'Moeten radiocommercials likeable zijn om effectief te zijn?' of 'Communiceren humoristische radiocommercials duidelijk hun communicatiedoelstelling?'
RAB biedt het onderzoek gratis aan adverteerders aan om effecten te meten bij multimedia campagnes waarvan radio onderdeel uitmaakt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Intomart GfK. Bij zowel de 0- als de 1-meting worden netto 200 respondenten ondervraagd.
Voorwaarden om gebruik te maken van RAB RADAR
1. De campagne moet een nieuwe radiocommercial bevatten (nieuwe
commercial voor nieuw campagneconcept of nieuwe commercial voor
nieuwe campagne gebaseerd op/variatie op oud campagneconcept).
2. Voor de radio inzet van de campagne is er minimaal
bij 3 verschillende zenders en bij 2 verschillende exploitanten ingekocht.
3. Naast radio wordt er binnen de campagne minimaal één ander
mediumtype ingeschakeld voor minimaal 30% van het totale mediabudget.

Geen opmerkingen: