donderdag 20 september 2007

Bijna 40% vijftigplussers op internet


Twee op de drie vijftigplussers beschikten in 2005 over een computer. Ruim de helft van hen (58 procent) had een internetverbinding (=ruim 38% van alle 50+'ers). Mannen en hoger opgeleiden hebben vaker een computer dan vrouwen en lager opgeleiden. Maar dit verschil is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Van de jongere senioren (50-64) had in 2005 al 84 procent een computer en 77 procent een internetverbinding. Daarmee liepen zij niet meer achter bij jongere leeftijdsgroepen.

Dat staat in het rapport Verbinding maken, Senioren en ICT dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren heeft gepubliceerd (via: marketingfacts).

Geen opmerkingen: