donderdag 15 november 2007

75% van de internetters is lid van een netwerksite


Bijna driekwart van alle internetters heeft op minimaal een netwerksite een eigen profiel. Van de sociale netwerken is Hyves het meest populair. Ruim 73 procent van de mensen met een profiel op internet is lid van vriendennetwerk Hyves, blijkt uit onderzoek van Ernst&Young.
Op Schoolbank.nl is 62 procent van de internetters te vinden. Op MSNSpace en MySpace heeft 41 procent van de profieleigenaren een pagina. Er wordt geen melding gemaakt van de hoeveelheid Facebookers.

Van de 2000 ondervraagden waren de meeste netwerksitebezoekers tussen 15 en 54 jaar.
De populariteit van onlinecommunities zit volgens Ernst&Young vooral in het ophalen van oude contacten en het contact onderhouden met vrienden op websites waar veel mensen bij zijn aangesloten.

Andere onderzoeksresultaten:
- Het tonen en bekijken van persoonlijke profielen is voor jongeren (19 tot 24 jaar) de voornaamste aanleiding om een netwerksite te bezoeken.
- Vrouwen zitten vaker op Hyves dan mannen. Dit sluit aan bij het idee dat vrouwen meer gericht zijn op het onderhouden van contacten, terwijl mannen vaker op zoek zijn naar nieuwe contacten.
- Deelname aan een onlinecommunity heeft relatief veel effect op het mediagebruik van mensen.
- Vier op de tien leden hebben weleens actie ondernomen op aanraden van andere leden. Tevens geeft men aan meer contacten te onderhouden, maar ook dat de contacten oppervlakkiger zijn geworden.

Hoewel investeerders en adverteerders niet meer om de enorme bezoekersaantallen van online communities heen kunnen, worstelen ze nog steeds met de vraag hoe ermee om te gaan. 'Adverteren op sociale netwerksites is nog niet erg populair, wij verwachten wel een omslag op dit punt,' aldus Frank Blenderman van Ernst & Young.

Geen opmerkingen: