vrijdag 25 januari 2008

Resultaten Decision Makers Survey (DMS) 2008

De nieuwe resultaten van de Decision Makers Survey (DMS) 2008 zijn bekend. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanscherping van de doelgroepdefinitie, de wijze van steekproeftrekking, verbeterde veldwerkmethode en uitbreiding van de vragen over mediaconsumptie. Dat laatste heeft ondermeer geleid tot gecombineerde cijfers van print en online titels.

Het DMS-onderzoek peilt het bereik van media in de doelgroep ‘decision makers’. Vraag is natuurlijk wat de definitie van die doelgroep is. Van 1998 tot 2006 telde men 1,6 miljoen DM-ers. Nu zijn dat er veel minder. DMS 2008 komt tot ruim 717.400 met de aangescherpte definitie. Functionarissen uit alle bedrijven van twee werknemers en meer worden in het onderzoek meegenomen, aangevuld met een selectie van bedrijven met één werknemer. Dat levert volgens DMS een representatief beeld van de beslissers in het Nederlandse bedrijfsleven op. Deze populatie is aangevuld met de beslissers uit de semi-overheid (gezondheidszorg en onderwijs).

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de mediaconsumptie van decision makers in Nederland, heeft DMS 2008 een aantal nieuwe vragen in het onderzoek opgenomen over de consumptie van nieuwe media. Zo wordt naast het lezen van dagbladen en tijdschriften ook gevraagd naar het bezoeken van specifieke internetsites. Dat biedt dus mogelijkheden om het gecombineerd bereik van print en internet te analyseren en multimediale mediaplannen te maken. Daarnaast wordt het gebruik van nieuwe communicatiekanalen in kaart gebracht, zoals elektronische nieuwsbrieven, search engines, sms en mobiele diensten. Zoals in het verleden wordt verder ook het gebruik van televisie en radio door decision makers in kaart gebracht.

Onderstaand de resultaten in een tweetal tabellen.met het bereik printtitels en de websites. (via Mediaonderzoek.nl)

Geen opmerkingen: